Misbruik van abonnementen en leskaarten

Onze ervaring is dat er bij uitzondering soms wat "gerommeld" wordt met abonnementen en kaarten. Deze worden soms aan elkaar "uitgeleend". Vanzelfsprekend kunnen we dat niet toestaan. Abonnementen staan op naam hetgeen wil zeggen dat ze persoonsgebonden zijn en dus alleen gebruikt mogen worden door degene waarvan de naam vermeld wordt.

Wanneer onjuist gebruik wordt geconstateerd, dan verliest het abonnement zijn geldigheid en is toegang tot het zwembad slechts weer mogelijk door de aankoop van een kaartje of een nieuw abonnement. We behouden ons het recht voor om ook andere sancties te treffen, variërend van een tijdelijke tot een blijvend entreeverbod.

Identiteitsbewijs

Bij onduidelijkheid over de gerechtigde naam op het abonnement/leskaart kan om een identiteitsbewijs worden gevraagd.

Verlies van- of onbruikbaar geworden abonnementen/leskaarten

Het wil af en toe nog wel eens gebeuren dat abonnementen of leskaarten onbruikbaar worden of zoekraken. Wanneer dit het geval is, kunt U tegen betaling van € 6,- een nieuwe kaart kopen.